Վերլուծություններ
Ներդրումային գաղափարներ Բոլորը

iShares Short Treasury Bond ETF | 5 % տարեկան և ամսական վճարումներ

✔ Ընթացիկ գին՝ $110.5
✔ Կանխատեսվող գին՝ $110.5
✔ Շահաբաժնային եկամտաբերությունը՝ 5.04%💵
✔ Ներդրումային ժամանակաշրջանը՝ մինչ 1 տարի
iShares Short Treasury Bond ETF-ն ֆոնդային բորսա է, որը ղեկավարվում է BlackRock կազմակերպության կողմից: Ներդրումներ է կատարում այնպիսի հուսալի գործիքներում , ինչպիսիք են ամերիկյան կարճաժամկետ պետական պարտատոմսերը: Կառավարվող ակտիվների ծավալը կազմում է $18.7 մլրդ: Առաջարկում է շահաբաժնային բարձր եկամտաբերություն /տարեկան 5% և ավելի/ և ամսական կայուն վճարումներ:
✔Առավելությունը

iShares Short Treasury Bond ETF ներկա պահին թույլ է տալիս ապահովել եկամտաբերության բարձր մակարդակ ցածր ռիսկերով:

Unibank Invest-ում բրոքերային հաշիվ բացելու համար լրացրեք հայտը կամ դիմեք +374 43 004 382 հեռախոսահամարով:

‼ Իրազեկում

Վերոնշյալ տեղեկատվությունը չի հանդիսանում ներդրումներ կատարելու հիմք, ինչպես նաև եկամուտ ստանալու երաշխիք կամ խոստում: Մինչ ներդրումներ կատարելը, դուք պետք է ինքնուրույն գնահատեք հնարավոր ռիսկերն ու օգուտները, ինչպես նաև ձեր պատրաստակամությունն ու կարողությունը՝ ընդունելու նման ռիսկերը:

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից:

#ներդրումային գաղափար