Բլոգ 📚🎓

Բրոքեր: Ո՞վ է բրոքերը և ո՞րն է նրա դերը

Բրոքեր - Մասնագետ կամ կազմակերպություն, որը մատուցում է միջնորդի ծառայություններ գնորդի և վաճառողի միջև ֆինանսական շուկաներում կատարվող գործարքներում: Բրոքերը ֆոնդային շուկայի ինֆրաստրուկտուրայի կարևոր մաս է: Խնդիրը նրանում է, որ սովորական ներդրողը չի կարող ձեռք բերել արժեթղթեր բորսաներից: Հասանելիությունը ապահովում է բրոքերը: Վերջինս կատարում է հետևյալ գործառույթները:
 1. Հանձնարարականների կատարում: Բրոքերը ընդունում է հաճախորդների հանձնարարականները և իրականացնում դրանք ֆինանսական շուկայում՝ ապահովելով դրանց կատարումը ամենալավ հասանելի գնով:
 2. Տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում: Բրոքերը հաճախորդներին տրամադրում է տեղեկատվություն ֆինանսական գործիքների, շուկաների և շուկայական ռազմավարությունների, ինչպես նաև օպտիմալ ներդրումային որոշումների կայացման մասին:
 3. Պորտֆելի կառավարում: Որոշ բրոքերներ առաջարկում են ներդրումային պորտֆելների կառավարման ծառայություններ՝ ստանձնելով ակտիվների ընտրության և ներդրումային ռազմավարությունների պատասխանատվությունը:
 4. Իրացվելիության ապահովում: Բրոքերները կարևոր դեր են խաղում ֆինանսական շուկայում իրացվելիության ապահովման տեսանկյունից՝ ապահովելով ակտիվների արագ առքի և վաճառքի հնարավորություն:
 5. Հետևողականություն կարգավորիչ պահանջներին: Բրոքերները պետք է հետևեն ֆինանսական կարգավորողների կանոններին և պահանջներին, ինչպիսիք են լիցենզավորումը, հաշվետվողականությունը և հաճախորդների շահերի պաշտպանությունը:
 6. Առևտրային հարթակների տրամադրում: Բրոքերները իրենց հաճախորդների համար ապահովում են հասանելիություն առևտրային հարթակներին, որոնց միջոցով նրանք կարող են իրականացնել իրենց գործարքները և հետևել իրենց ներդրումների կարգավիճակին:
 7. Ուսուցանում և վերլուծություն։ Որոշ բրոքերներ իրենց հաճախորդներին առաջարկում են ուսուցանող նյութեր և վերլուծական հաշվետվություններ՝ օգնելով նրանց ավելի լավ հասկանալ շուկան և կայացնել հիմնավորված ներդրումային որոշումներ։
Միջնորդավճարներ

Բրոքերի գործունեությունը անվճար չէ։ Նա մատուցված ծառայությունների դիմաց գանձում է միջնորդավճարներ։

Գործարքի (փոխանցման) միջնորդավճար։ Վճար, որը բրոքերը գանձում է ֆինանսական շուկայում գործարքի իրականացման համար։ Միջնորդավճարը կարող է արտահայտված լինել ինչպես հստակ գումարի չափով, այնպես էլ գործարքի ծավալի տոկոսային հարաբերակցությամբ։

Հաշվի սպասարկման միջնորդավճար։ Այս միջնորդավճարը գանձվում է բրոքերի կողմից հաճախորդի հաշվի վարման և սպասարկման համար։ Այն կարող է գանձվել ինչպես ամեն ամիս, այնպես էլ տարեկան մեկ անգամ։

Միջոցների ելքագրման միջնորդավճար։ Այս միջնորդավճարը գանձվում է հաճախորդի հաշվից գումարի ելքագրման և այլ հաշիվների կամ վճարային համակարգերի փոխանցման դեպքում։

Առևտրային հարթակի օգտագործման միջնորդավճար։ Որոշ բրոքերներ գանձում են միջնորդավճարներ իրենց առևտրային հարթակների օգտագործման կամ լրացուցիչ գործառույթների և գործիքների հասանելիություն ապահովելու համար։

Արժեթղթերի պահառության միջնորդավճար։ Եթե հաճախորդի ներդրումների պահառությունն իրականացնում է բրոքերը, ապա նրանից այդ նպատակով կարող է գանձվել համապատասխան միջնորդավճար։

Պորտֆելի կառավարման միջնորդավճար։ Որոշ բրոքերներ առաջարկում են ներդրումային պորտֆելի կառավարման ծառայություններ՝ միջնորդավճարի դիմաց, որը հիմնականում արտահայտվում է տոկոսներով՝ կախված կառավարվող պորտֆելի չափերից։
Ի՞նչպես ընտրել ճիշտ բրոքեր

Հաջող ներդրումների գրավականներից մեկը ճիշտ բրոքերի ընտրությունն է։ Հաջորդող չափանիշները կօգնեն կատարել համապատասխան ընտրություն։
 1. Հեղինակություն և հուսալիություն։ Հետազոտեք բրոքերի հեղինակությունը և նրա պատմությունը շուկայում։ Ստուգեք արդյոք լիցենզավորված է բրոքերը և կարգավորվում է համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից։ Հաճախորդների կարծիքները և գնահատականները ևս կօգնեն բրոքերի հուսալիության գնահատման հարցում։
 2. Ծառայությունների արժեքը։ Համեմատեք բրոքերի կողմից գանձվող միջնորդավճարները, սպրեդները և այլ վճարները։ Հետևեք ոչ միայն գանձվող միջնորդավճարների չափերին, այլ նաև գանձման պրոցեսի թափանցիկությանը և ազնվությանը։
 3. Ակտիվների տեսակները և շուկաները։ Համոզվեք, որ բրոքերը ապահովում է հասանելիություն այն ակտիվներին և շուկաներին, որոնցում Դուք ցանկանում եք ներդրում կատարել։ Օրինակ, բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, ֆոնդեր, հումքային ապրանքներ և կրիպտոարժույթներ։
 4. Առևտրային հարթակներ և տեխնոլոգիաներ։ Գնահատեք բրոքերի ներկայացրած առևտրային հարթակի հարմարավետությունը և ֆունկցիոնալությունը։ Համոզվեք, որ պլատֆորմը հարմար է Ձեր առևտրային ռազմավարություններին և պահանջներին։ Եթե Դուք ցանկանում եք կատարել գործարքներ առանց համակարգիչ, հստակեցրեք՝ բրոքերը ապահովում է բջջային հավելված թե ոչ։
 5. Հաճախորդների սպասարկումը։ Ստուգեք բրոքերի կողմից հաճախորդների սպասարկման որակը։ Հաճախորդներին աջակցելու պատասխանատվությունը, արդյունավետությունը, հասանելիությունը կարևոր դեր են խաղում, հատկապես հարցերի կամ խնդիրների առաջացման դեպքում։
 6. Ուսուցում և վերլուծություն։ Տեսեք՝ բրոքերը ներկայացնում է ուսուցանող նյութեր, վերլուծական հաշվետվություններ և գործիքներ, որոնք կօգնեն կայացնել ներդրումային որոշումներ։ Դա հատկապես կարևոր է սկսնակների համար։
 7. Միջոցների համալրման և ելքագրման հնարավորություններ։ Համոզվեք, որ բրոքերը ապահովում է Ձեր պահանջներին համապատասխանող միջոցների համալրման և ելքագրման հարմար և անվտանգ մեթոդներ։
 8. Լրացուցիչ ծառայություններ և առավելություններ։ Հետազոտեք բրոքերի կողմից մատուցվող այնպիսի լրացուցիչ ծառայություններ, ինչպիսիք են պորտֆելի կառավարումը, ավտոմատացված ներդրումները, շուկայական հետազոտություններին հասանելիությունը և այլն։ Դա կարող է բարձրացնել բրոքերի մատուցած ծառայությունների կարևորությունը Ձեզ համար։
Ճիշտ բրոքերի ընտրությունը պահանջում է մանրակրկիտ վերլուծություն և համեմատություն Ձեր ներկայացրած պահանջների և առաջարկվող ծառայությունների ու պայմանների միջև։

Unibank INVEST-ը համապատասխանում է բնութագրվող պահանջներին և կդառնա Ձեր վստահելի ուղեկցորդը ներդրումների աշխարհում։


Ներդրումներ սկսելու համար կարող եք բացել անվճար բրոքերային հաշիվ Unibank Invest-ում՝ լրացնելով առցանց հայտը կամ դիմել +374 43 004 382 հեռախոսահամարով: